Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e. V. – ZAS · ZfL · ZMO

Seminar an der FU Berlin mit Herrn Dr. Schmieder, ZfL. Photo © Stefan LucksSeminar an der FU Berlin mit Herrn Dr. Schmieder, ZfL. Photo © Stefan Lucks

Dem Vorstand der GWZ Berlin e. V. gehören gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung an: